Jak wystawić psa - SYSTEM OCENIANIA: TYTUŁY, MEDALE, ROZETY, OCENY

Część 5 

arya 023Wiele psów ma szansę na wygraną, ale żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu pupil powinien być dobrze pokazany i prowadzony. Należy pamiętać, że na wystawie nie tylko nasz pies jest piękny: poprawnie zbudowany i typowy dla wzorca, tych pięknych psów jest znacznie więcej. Dlatego też, to jak zaprezentujemy naszego psa i jakie wrażenie wywrze na sędzi będzie miało swoje przełożenie w przyznanej lokacie i ocenie.

Wystawa psów jest widowiskiem wieloetapowym. Na początku psy rywalizują o tytuły w poszczególnych klasach danej rasy, na różnych ringach, podlegając ocenie różnych sędziów. Po wyłonieniu Zwycięzców w danej rasie (Najlepszego Juniora, Najlepszego Weterana i BOB) mogą oni brać udział w finałach w poszczególnych grupach FCI (Hovawart należą do II grupy FCI), a następnie zwycięzcy grup biorą udział w wielkim finale na ringu honorowym, w którym następuje wybór najpiękniejszego psa całej wystawy, czyli Best in Show. Na ringu honorowym poza głównym finałem odbywają się także finały poboczne np. Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia, Najpiękniejszego Szczenięcia, Najpiękniejszego Juniora, Najpiękniejszego Weterana, a także konkurs na Najlepszego Młodego Prezentera.

O której godzinie należy stawić się na wystawę?

Na wystawę staramy się stawić w godzinach wyznaczonych przez organizatora, przeważnie do godziny 10.00 bowiem od właśnie tej godziny zaczyna się sędziowanie na poszczególnych ringach. Często organizator wystawy nie podaje godziny rozpoczęcia sędziowania danej rasy na danym ringu. Plan sędziowania zawiera tylko: nr ringu, imię i nazwisko sędziego, kolejność oceniania ras z ilością psów w danej rasie. Koniec sędziowania na ringu kończy się często około 13.00. W przypadku, gdy z ustalonego planu sędziowania wynika, iż psy naszej rasy wystawiane są jako jedne z ostatnich, proponuję przeliczyć i stawić się odpowiednio później (chyba, że organizator wystawy ściśle określa max. godzinę przyjęcia psa pod rygorem nie dopuszczenia do oceny np. oddział poznański). Pies dzięki temu mniej się męczy. Leżenie kilka godzin na kocyku bywa „śmiertelnie” nudne. ;)

 

Przy wejściu na teren wystawy okazujemy zaświadczenie o szczepieniu psa oraz potwierdzenie zgłoszenia, które uprawnia do bezpłatnego wejścia. Za resztę członków rodziny niestety trzeba wnieść opłatę.  Po wejściu na teren wystawy udajecie się do Biura Wystawy, przeważnie jest to namiot obok głównego wejścia. Można tam zadać pytania natury organizacyjnej, a także odebrać katalog wystawowy. W przypadku klasy szczeniąt i młodszych szczeniąt katalogi z reguły nie są wydawane. Jeśli bardzo zależy Ci na jego posiadaniu np. w celach pamiątkowych, można wychodząc z wystawy podejść do Biura Wystawy i poprosić lub po prostu go kupić.

Co to jest katalog wystawowy?

Spełnia on rolę informacyjną. Zawiera plan wystawy, spisy:  wystawców, sędziów, ringów wraz z wyszczególnieniem ras jakie są na nich sędziowane. Znajdziecie tam również informację o sponsorach, nagrodach jakie otrzymają psy oraz informacje regulaminowe.

 

Sędziowanie na ringu

kierunek biegu wmRingi są różnej wielkości, zależy od organizatora wystawy. Zanim wejdziecie na ring warto poobserwować pracę sędziego, gdyż każdy ma swój sposób sędziowania. Zobaczyć jaki proponuje schemat wystawiania psa. Czy najpierw jest bieganie, czy najpierw podchodzimy do stolika na opis. Czy biegamy tylko w kółko, czy także w przód i w tył.

Na ring wchodzi się, gdy gospodarz ringu wywoła odpowiednią klasę i wyczyta numery. Wystawianie zaczyna się od samców z najmłodszej do najstarszej klasy, a następnie wchodzą na ring suki.

Wystawiający wykonuje polecenia sędziego (przekazywane przez niego, asystenta, a niekiedy gospodarza ringu). Przeważnie prezentacja psa na ringu zaczyna się od prezentacji w statyce, a następnie w kłusie. Jeśli sędzia prosi o wykonanie „kółka” prowadzimy psa po okręgu, przy lewej nodze odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Po kilku kołkach sędzia zaprasza do stolika sędziowskiego, gdzie psa stawia się w pozycji wystawowej. Sprawdzane są zęby, a w przypadku samców także, czy obydwa jądra są w mosznie. Sędzia dyktuje sekretarzowi opis psa oraz ocenę. Następnie po ocenie opisowej wszystkie psy ponownie biegają w kółeczku, sędzia dokonuje wyboru lokat. Czasami bieganie następuje także po linii prostej, w przód i w tył, sędzia dokonuje wówczas oceny frontu i tyłu psa podczas ruchu. Niektórzy sędziowie życzą sobie także, aby zaprezentować psa idąc, patrząc np. na wykrok oraz czy pies nie wszedł w inochód.

kierunek2 wm  kierunek 1 wm

Sędzia po dokonaniu prezentacji psa przez wystawiającego przyznaje oceny. W klasach dorosłych: doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dyskwalifikująca, nie do oceny, a w klasach szczenięcych (młodszych szczeniąt i szczeniąt) wybitnie obiecująca, obiecująca, mało obiecująca.

Wiemy już jak wygląda sam proces oceniania. Sędzia po dokonaniu wyboru stawia w każdej klasie psy na lokatach od 1 do 4,  przy czym, na lokacie stanąć mogą tylko psy z oceną doskonałą lub bardzo dobrą. Pozostałe schodzą tylko z ocenami. Ponadto w  każdej klasie i rasie, z wyjątkiem klas młodszych szczeniąt i szczeniąt, organizator może przyznać medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy.

Często właściciele psów pytają, czy zawsze sędzia musi przyznać tytuł i dać wniosek. Otóż nie. Sędzia może, ale nie musi przyznać tytuł. Zobowiązany natomiast jest ocenić każdego psa, chyba, że pies jest nie do oceny (agresywne zachowanie, odmowa pokazania zębów czy jąder). Ma także obowiązek, zgodnie z regulaminem, psy z ocenami bardzo dobrą i doskonałą ustawić na lokatach.

Kiedy sędzia wybierze już w każdej klasie zwycięzcę następuje porównanie i wytypowanie Najlepszego Juniora, Najlepszego Weterana,  Zwycięzcy Płci Przeciwnej (BOS) i Zwycięzcy Rasy (BOB).

Szczegółowo na temat podziału klas pod względem płci i wieku, oraz przyznawanych w nich tytułów znajdziecie TUTAJ.

 

Złote zasady wzorowo wystawionego psa:

  • Ładnie biec kłusem przy lewej nodze właściciela, po wewnętrznej stronie koła, a także po linii prostej;
  • Spokojnie pokazywać zęby;
  • Bez problemów dać się dotykać sędziemu;
  • Ustać około 5 minut w postawie;

Pies nie może:

  • Wykazywać agresji wobec innych psów;
  • Wykazywać agresji wobec sędziego lub jego asystenta;
  • Zatrzymywać się podczas biegu;
  • Siadać, warować lub kręcić się podczas oceniania;
  • Załatwić się na ringu

Po zmaganiach następuje finał i ustawienie psów na lokatach. O tym jak wyglądają finały będziecie mogli przeczytać w następnej części. Zapraszam

NALEŻY PAMIĘTAĆ

OCENA PRZEZ SĘDZIEGO PSA NA RINGU

JEST OSTATECZNA I NIEPODWAŻALNA

 

Autor: Iwona Piatkowiak
rysunki: Iwona Piątkowiak

Opracowano na podstawie doświadczeń własnych i regulaminu ZKWP

 

Zapraszam także do zaglądnięcia do innych artykułów z serii ABC WYSTAW:

Pierwszy krok, czyli WYSTAWOWE ABC…

Jak zgłosić psa na wystawę

PRZYGOTOWANIE PSA DO WYSTAWY, czyli jak nauczyć psa pokazywać zęby, stać, biegać…

Klasy i tytuły wystawowe wg ZKWP

Jak wystawić psa - SYSTEM OCENIANIA: TYTUŁY, MEDALE, ROZETY, OCENY

SKRÓTY STOSOWANE W KYNOLOGII (wkrótce)

 

 opracowała:

Iwona Piątkowiak


 

 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autora zabronione.